Produktionsprocessen

Ett uppdrag startar oftast med ett inledande möte, där kunden och jag går igenom förutsättningarna – en brief. Jag ställer frågor, lyssnar och noterar. Därefter återkopplar jag med en kontaktrapport – för att säkerställa att vi har förstått varandra.

Sedan gör jag idé- och skissarbete som resulterar i ytterligare ett möte där jag visar hur det är tänkt att uppdraget ska utföras. Jag har ofta med mig några typuppslag upplimmade på svarta pannåer, som blir prydligt och lättöverskådligt för kunden. Ju tydligare jag är från början, ju lättare löper arbetet under produktionsprocessen.

Ska vi göra en trycksak, så är jag oerhört noga i mitt val av papper. Man får bara en chans till ett första intryck. Det papper jag har valt, sänder signaler till mottagaren. Därför har jag ofta en dummy i rätt format, och lösa ark som jag visar ihop med skisserna.

Färger kan lätt missförstås i dessa digitala tider, eftersom det du ser på skärmen inte överensstämmer med trycket på papper. För att kunden verkligen ska se hur färgen blir i tryck, har jag även med mig tryckfärgsprovlappar som sitter monterade på de svarta pannåerna med skisserna.

Offert.

Utifrån godkända skisser räknar jag nu ut kostnaden för uppdraget. Offerten delas in i byråarvode, fotografarvode/bildkostnad och tryckkostnad.

När tydliga skisser, pappersprover, färgprover och offert blivit godkända av kund, börjar själva produktionen av trycksaken.

Fotografering.

Ska vi fotografera, bokas tider in med kunden. Jag är noga med att det blir som jag tänkt mig, och är alltid med och ger fotoregi vid fotograferingar. Eftersom jag i skissen visat ett bildmanér för kunden, är jag såklart mån om att slutresultatet följer manéret.

Grafisk formgivning.

Antingen har kunden egna texter, eller så samarbetar jag med en copywriter. Oavsett vilket, så mailas texterna till mig – oftast som worddokument.

Utifrån skisserna har jag gjort ett digitalt dokument med typografimallar och mallsidor för att underlätta och snabba på arbetet när text och bild ska på plats.

Så snart texter och bild kommer så typograferar och formger jag trycksaken. Jag skriver ut, tittar och känner. Läser noga igenom, kollar avstavningar och lägger ett extra öga på rubrikernas kearning – de ska vara lätta att läsa. Ingenstans får ögat haka upp sig. Jag kisar mot skärmen, dubbelkollar mot utskriften – och litar på min magkänsla.

1:a korrektur.

När jag är nöjd med första formgivningen gör jag en pdf av dokumentet. Det mailas till kund för korrekturläsning. Även om kunden själv skickat texten, så är det först när den blivit typograferad som ögat ser vad som behöver ändras – vilket visar vikten av god formgivning! Om det är en ny kund, brukar jag göra utskrifter som jag visar kunden på ytterligare ett möte. Jag vill verkligen säkerställa att vi har förstått varandra. Kunden återkopplar med synpunkter.

Slutkorrektur och godkännande.

Jag åtgärdar kundens synpunkter och skickar tillbaka ett slutligt korrektur för godkännande.

Förbereda för tryck.

Nu ska det godkända dokumentet förberedas för tryck. I offertstadiet har jag valt tryckeri, utifrån produktion, kvalitet och pris. Jag har hämtat tryckeriets ICC-profiler, som jag lägger in i bilderna. Och jag anpassar den tryckoptimerade pdf:en efter tryckeriets önskemål. Allt för att säkerställa att kvaliteten blir exakt så hög som jag och kunden eftersträvar.

Tydliga tidrapporter.

All tid jag ägnar ett uppdrag, noteras i ett FileMakerregister som är kopplat till uppdraget. Det ger mig en överblick på kostnaderna, så att jag följer offerten. Blir det extra korrektur, noteras det i tidrapporten – och jag kan förvarna kunden ifall vi är på väg att spräcka offerten.

Tryckintag.

Jag åker ibland till tryckeriet för att vara med vid starten av tryckningen – intaget. Där har jag en sista möjlighet att styra färger och mättnad. Det är en alldeles speciell känsla att stå med luppen och granska de första arken som kommer ut ur tryckpressen. Här ser jag det slutliga resultatet på det rätta papperet, och kan känna mig nöjd och belåten. Eller finlira till jag blir det.