Scania broschyr – competence development

scania art director max brouwers

En broschyr på 20 sidor, i formatet 105 x 210 mm.

Scanias framgång är till stor del resultatet av en ständig utveckling av medarbetare, produkter och metoder. Scanias ledande position är ingen tillfällighet. Alla medarbetares kompetensutveckling är prioriterad på Scania – den utgör en av deras främsta framgångsfaktorer.

I trycksaken förmedlades Scanias medarbetarfilosofi, kompetensutveckling och ledarskapsfilosofi. ”En ledare på Scania pekar ut färdriktningen, går längst fram och inspirerar genom det egna agerandet. Hon eller han tar det yttersta ansvaret. När rollerna är tydliga och målen relevanta och möjliga att nå, blir alla delaktiga i arbetet och framgångarna”.

En serie broschyrer att dela ut för olika ändamål

Broschyren togs fram som en del i ett presentationsmaterial, som skulle kunna dela ut på mässor och till nya medarbetare. De olika trycksakerna placerades i en mapp som kunde anpassas till olika format beroende på innehåll. Mappen förslöts med en kraftig vingmutter.

Här använde vi ett för Scania nytt bildspråk, där vi fotograferade detaljer från en lastbil i närbild.
Fotograferade gjorde Max Brouwers.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *